Bitkisel Ürün Sigortaları

Hasar süreci

Üretici; sigortalı parselde teminata giren risklerle ilgili bir hasar olması durumunda, hasar ihbarını, en yakın Ziraat Bankası Şubesi aracılığıyla Tarsim’ e yapar. Hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren don hasarlarında 10 gün, diğer hasarlarda 15 günü aşmayacak şekilde ihbarda bulunmak zorundadır.

Hasar tespitinin doğru, hatasız ve zamanında yapılması için; hasar gören parsele ait poliçe numarasının, hasar tarihinin, hasar nedeninin ve eksperin size ulaşabileceği cep telefon numarasının doğru verilmesi gerekmektedir.

Tarsim; kendisine bildirilen hasar ihbarlarını, eksper ataması yapılmak üzere ilgili bölge müdürlüğüne otomatik olarak gönderir.

Tarsim Bölge Müdürlüğü; hasarın bulunduğu il, ilçe, köy ve ürün özelliklerini göz önünde bulundurarak eksper görevlendirmesini yapar.

Normal şartlarda don hasarlarının sağlıklı bir şekil