Girişimcim Ziraat Güvencesinde

Genel Bilgiler

İşyeri sahibi olan müşterilerimize özel olarak hazırlanan sigorta ürünüdür.18 – 55 yaş arasındaki Ziraat Bankası müşterisi olan ticaret ve esnaf siciline kayıtlı iş yeri sahipleri bu poliçeden yararlanabilir.

Teminatlar

 • Nakit Destek Teminatı

 • İşyeri Assistance

 • Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet

 • Kaza – Hastalık Sonucu İş Göremezlik

 • Hastane Gündelik Tazminat (HGT)

 • Riskli Hastalıklar 

Nakit Destek Teminatı

Riziko adresinde belirtilen sigortalıya ait işyerinde, aşağıda yer alan risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi sonucu oluşan fiziki zararlar nedeniyle faaliyetlerinin 14 günden uzun süreli durması halinde; 14 günü aşan her gün için, günlük 100 TL (bir poliçe döneminde ise en fazla 200 gün) tazminat ödemesi yapılır. Poliçede belirtilen teminat limiti bir poliçe döneminde ödenebilecek azami teminat tutarını ifade etmektedir.

 • Yangın,

 • Dâhili Su,

 • Fırtına,

 • Taşıt Çarpması,

 • Duman,

 • Terör,