Hususi Araç Genişletilmiş Kasko Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta ile karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

Hususi kullanılan otomobil, kamyonet ve minibüs araçlar için düzenlenen paket poliçedir

Teminatlar

  • Çarpma, çarpışma, devrilme, yanma
  • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
  • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,
  • Grev, Iokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucunda meydana gelen zararlar,
  • Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi,
  • Sel ve su baskını,
  • Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki z