İnsan Kaynakları Politikaları

Ziraat Sigorta insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:

· Kurumsal değerlere ve stratejik hedeflere uygun insan kaynakları politikası ve kültürü oluşturmak,
· Personelin verimlilik, kârlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlamak,
· Personelin kuruma bağlılığını artırmak ve Şirket'e uzun süre hizmet etmesini teşvik etmek.
 

Bu temel ilkeleri gerçekleştirmek için Şirket;

· Yetki ve sorumlulukları çalışma kurallarına uygun ve Şirket'i geliştirerek geleceğe hazırlayacak nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirir.
· Performans yönetimi sistemini etkin bir şekilde yürütür.
· Adil ve rekabetçi ücret ve özlük hakları sağlar.
· Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlar.
· Geri bildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerini kurar ve yaygınlaştırır.
 
Ziraat Sigorta’nın amacı şirket’in hedef ve stratejileri doğrultusunda

· Eleman ihtiyaçlarının belirlenerek kaliteli ve nitelikli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi,
· Çalışanların motivasyonu, performans değerlendirmesi,
· Bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanarak değişime açık ve sürekli başarıya odaklı bir ekip oluşturulmasıdır