Kobi Bina Paket Sigortası

Genel Bilgiler

İnşaatı tamamlanmış, Betonarme Karkas, Çelik konstrüksiyon veya yığma kagir yapı tarzındaki küçük ve orta boy işletmelerin bina, çevre düzenlemeleri, demirbaş, makine, emtealarına karşı teminat verilen bir paket poliçedir Sadece risk grubu düşük bazı faaliyet gruplarında işletmelerdeki riskleri teminat altına almak için hazırlanmış bir üründür.

Zorunlu Teminatlar

  • Yangın,yıldırım, İnfilak
  • Sel ve su baskını
  • G. l. k. hh. knh. terör

Ek Teminatlar

  • Dahili su
  • Fırtına
  • Deprem  
  • Yer Kayması