Vergi Avantajları

Ödenen Şahıs Sigorta Primlerine İlişkin Vergi Avantajları;
 

Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

1. Katılımcı Tarafından Ödenen Şahıs Sigorta Primleri
 

- Ücretlinin şahsına, eşine ve 18 yaşından küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si
 

- Vefat, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin tamamı ücretlinin elde edilen ücretinin %15’ine kadar olan kısmı ücret gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.

Örnek Uygulama;

Aylık brüt ücret 2.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek azami prim tutarı (Brüt Ücret x %15) 300 TL
Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret