Ziraat Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası

Genel Bilgiler

Ziraat Seyahat Sağlık Sigortası ile yurt dışı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarınız Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dâhilinde karşılanmaktadır. Poliçelerimiz Avrupa Topluluğu Vize Kanunu’nunda belirtilen, 15 günlük ek süreyi kapsamaktadır.

Teminatlar

Teminat limitleri 30.000 Euro ve 50.000 Euro olmak üzere 2 farklı seçenekte aşağıdaki teminatlar verilmektedir.

  • Tıbbi Tedavi
  • Tıbbi bilgi ve danışmanlık,
  • Tıbbi nakil * (Kara, hava ambulansı veya tarifeli uçuş ile)
  • Tedavi sonrası ikametgaha geri dönüşün sağlanması,
  • Sigortalının cenazes