Zorunlu Trafik Sigortası

Genel Bilgiler

Kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verilen zararları teminat altına almaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür.

Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla temi