Ticari Alacak Sigortası
 

Yurt içinde ve yurt dışındaki ticari riskleri kapsar. Ticari risk, sebepsiz  ödememe, ödeme güçlüğü, iflas, konkordato gibi nedenlerle oluşmuş olabilir. Yurt dışı poliçeleri ayrıca politik riskleri de kapsar.
 
Asgari prim tutarı
Firma yıl sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği ciroyu beyan eder. Tahmini olarak beyan edilen bu cironun daha düşük gerçekleşme ihtimali de olduğundan  %80’lik kısmı esas alınır. Bu  meblağın  sigorta prim oranıyla çarpımıyla  ödenecek asgari prim oranı belirlenir. Cironun tahmin edildiği gibi   veya daha yüksek oluşması durumunda, aradaki farkın primi ayrıca tahsil edilir. Böylelikle, cironun düşük kalması durumunda gereksiz bir  prim ödemesi yapılmamış olur.

Sigortalanabilen ciro
Peşin veya banka teminatı ile yapılan satışlar,  grup şirketlerine yapılan satışlar ve yurt içinde kamuya yapılan satışlar dışında kalan tüm vadeli satış cirosu teminat altına alınabilmektedir. Teminat  altına alınan  ciro  sigortalanabilir  ciroyu oluşturmaktadır.
 
Sigorta primi hesaplama
Prim hesabı yurt içi ve yurt dışına göre değişmektedir. Yurt içi ticari alacak sigortasında dikkate alınan parametreler, yıllık tahmini ciro, alıcı sayısı, faaliyet gösterilen sektör ve geçmiş yıllardaki hasar performansıdır. İhracatta ise bu parametrelere ek olarak, Ziraat Sigorta’nın  değerlendirme sistemi çerçevesinde alıcının faaliyet gösterdiği  ülkenin  risk grubu da dikkate alınmaktadır.
 
Teminat dışında kalan alacaklar
Grup şirketlerine yapılan  satışlardan doğan alacaklar kapsam dışındadır.
Fatura bedelleri haricindeki, anlaşmazlık kaynaklı ceza ve  diğer giderlerle anlaşmazlığın  çözümü için oluşan masraflardan doğan alacaklar kapsam dışıdır.
 
Teminat dışında kalan durumlar
Yurt içinde peşin ve banka teminatı ile yapılan satışlar, kamuya  yapılan  satışlar ve politik riskler kapsam dışıdır. Ayrıca, sigortalı ve alıcı arasında oluşan ticari uyuşmazlık durumları ve ihracatta peşin ve akreditif  karşılığı gerçekleştirilen satışlar kapsam dışı olup, sigortalı ve alıcı arasında oluşan ticari  anlaşmazlıklar  çözülünceye kadar tazminat ödemesi  askıya alınır.
 
Kredi limitlerinin geçerlilik kazandığı tarih
Alıcılarınız için onaylanan kredi limitleri, talep ettiğiniz tarihten itibaren geçerli olur. Eğer hali hazırda limiti bulunan bir müşteri için artırım talebiniz olur ise bu talep onaylandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
 
Alacağın tahsilinin  gecikmesi durumunda yapılması gerekenler
Alacağın vadesinde ödenmemesini takip eden 30 gün içinde firma Ziraat Sigorta’ya müdahale talep formunu ulaştırır. Hasar durumunda, sigortalıda bulunan alıcı ile ilgili tüm dokümanlar Ziraat Sigorta’ya teslim edilir.

Satış Sözleşmesi Şart Mı?
Satış sözleşmesi tercih edilen bir durum olmasının yanında şart değildir, olması süreçleri kolaylaştırır. Diğer taraftan, satış sözleşmesinin yerine geçebilecek, alıcı ve satıcı için yasal bağlayıcılık içeren ve bir ödeme karşılığında mal veya hizmet temini öngören herhangi bir anlaşma da geçerli olmaktadır.

Ticari Alacak Sigortasında “açık hesap” kavramı
Ticari Alacak Sigortasında “açık hesap” satışlar herhangi bir teminat ile güvence altına alınmamış tüm satışları kapsamaktadır. Teyitli akreditif dışında kalan çek, senet veya ipotek gibi ödeme araçları alacak garantisi olarak değerlendirilmez.

Alacak Sigortası Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
 
 

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies