Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamına alınmaktadır.

Prim Desteği :

Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50’ si Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sigortaya Kabul Şartları:

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla;
a) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olması,
b) En az 30 adet kovan olması,
c) İşletmede bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi,
ç) Kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması,
zorunludur. Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz.

Arılı kovan sigorta bedeline; kovan, arı kolonisi ve bal, Tarsim tarife ve talimatların ikinci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen oranlar nispetinde dâhildir.

Teminat Paketi :

Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların;
a) Fırtına
b) Hortum
c) Yangın
ç) Heyelan
d) Deprem
e) Taşıt çarpması
f) Sel ve Su Baskını
g) 
Vahşi Hayvan Saldırısı
h) Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder.
Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir.

Koşullar :

TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta edilebilir.

Genel Şartlar;

Yangın Sigortası Genel Şartları

Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies