Arıcılık (Arı Kovan) Sigortası

Hasar Süreci

Üretici, arılı kovanlarında poliçede yer alan teminatlarla ilgili bir hasar olması halinde hasar ihbarını, en geç 24 saat içinde doğrudan TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (444 82 77) yapılmalıdır.

Çağrı Merkezine; hasar gören kovanlara ait poliçe numarasının, hasar tarihinin, hasar nedeninin ve eksperin size ulaşabileceği cep telefon numarasının doğru verilmesi gerekmektedir.

TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, aktif (İçinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen hasarın; nedeni, niteliği ve miktarı TARSİM tarafından görevlendirilecek eksperler tarafından yapılır.

Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Üretici, herhangi bir Ziraat Bankası şubesine giderek, Nüfus cüzdanı göstermek ve poliçe numarasını söylemek suretiyle tazminatını alabilir.

Yangın hasarlarında tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalı, savcılık sonuç kararını temin edip, Tarsim? e vermekle yükümlüdür.

Hasar İhbar / Ekspertiz / Ödeme İş Akışı

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies