Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan parsellerde ürünlere vereceği zararlar ile bağ ve meyve bahçelerinde risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabulü uygun görülen Dolu Ağı ve Örtü Sistemlerine (örtü, direkler) vereceği zararları karşılar.

Prim Desteği:  Don teminatı hariç olmak üzere diğer teminatlar için çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50’ si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Don teminatında ise, don priminin 2/3’ ü (%66’ sı) devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam: Bitkisel Ürünler (Meyve, Sebze, Tarla Ürünleri, Kesme Çiçekler)

Ana Teminat Paketi :  Dolu, Yangın, Fırtına, Hortum, Heyelan, Deprem, Sel-su baskını; Kar Ağırlığı (Ağaç ve Fidan için)

Meyve ağaçları Teminat Altında! Dolu, fırtına, hortum, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması, kar ağırlığı risklerinden dolayı ağacın tamamen hasara uğraması halinde 3 yıllık verim kaybı teminat altındadır. 

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Teminatlar:
Don (Çiçek dönemi de kapsam dahilinde olmak üzere sadece yaş meyvelerde);
Yaban Domuzu (Tarla ürünleri , sebzeler, çiçekler ve fidanlar);
Sap teminatı (buğday, arpa, çavdar, tritikale için ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları);
Kiraz, incir ve üzüm ürününde yağmur zararı, üzüm bağlarında yaprak teminatı;

Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının; Meyve bahçeleri ve bağlar için kurulu olan Destek (Telli Terbiye Sistemleri’ne) verdiği zararları, teminat kapsamına alınabilmektedir.
Destek (Telli Terbiye Sistemleri)  Meyve bahçeleri ve bağlar için 

Koşullar: Devletin prim desteğinden yararlanmak için, arazi ve ürün bilgilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olması gerekmektedir.   
 

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies