Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Genel Bilgiler

Veteriner Bilgi Sistemine (HAYBİS’e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Prim Desteği:  Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50’ si Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam: Süt Sığırları, Besi Sığırları (erkek), Mandalar

Teminat Paketi :  

Geniş Kapsam
Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;

  • A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü,

  • Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,                                           

  • Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,

  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

  • Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

  • nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Teminatlar:

İsteğe bağlı olarak Tarsim Teknik şartlarında aranan şartlar sağlanıyorsa şap ve hırsızlık terör teminatları verilebilmektedir.

Dar Kapsam (hastalık hariç olmak üzere)

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;
 

  • Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması,                                           
  • Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
  • Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler,

 
Koşullar: Veteriner Bilgi Sistemine (HAYBİS’e) kayıtlı olmak.

 Genel Şartlar

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Sigortası Genel Şartları

Sık sorulan sorular için tıklayınız.

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies