Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Veteriner Bilgi Sistemine (HAYBİS’e) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Prim Desteği :

Çiftçilerimizin ödeyeceği primin %50’ si Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kapsam :

Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla;

Koyun ve keçiler ile koç ve tekeler; 30. gündenitibaren, 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil), sigorta edilebilir.

Teminat Paketi :

Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

  • Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları
  • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri genel ve teknik Şartlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Teminatlar: 

İsteğe bağlı olarak Tarsim Teknik şartlarında aranan şartlar sağlanırsa şap, hırsızlık ve yavru atma teminatları verilebilmektedir.

Koşullar :

Veteriner Bilgi Sistemine (HAYBİS’e) kayıtlı olmak.

Genel Şartlar :

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

Sık sorulan sorular için tıklayınız.

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies