İnsan Kaynakları Politikaları

Ziraat Sigorta insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:

· Kurumsal değerlere ve stratejik hedeflere uygun insan kaynakları politikası ve kültürü oluşturmak,
· Personelin verimlilik, kârlılık ve müşteri odaklılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını sağlamak,
· Personelin kuruma bağlılığını artırmak ve Şirket'e uzun süre hizmet etmesini teşvik etmek.
 

Bu temel ilkeleri gerçekleştirmek için Şirket;

· Yetki ve sorumlulukları çalışma kurallarına uygun ve Şirket'i geliştirerek geleceğe hazırlayacak nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirir.
· Performans yönetimi sistemini etkin bir şekilde yürütür.
· Adil ve rekabetçi ücret ve özlük hakları sağlar.
· Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlar.
· Geri bildirime dayalı iletişim ve bilgilendirme sistemlerini kurar ve yaygınlaştırır.
 
Ziraat Sigorta’nın amacı şirket’in hedef ve stratejileri doğrultusunda

· Eleman ihtiyaçlarının belirlenerek kaliteli ve nitelikli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi,
· Çalışanların motivasyonu, performans değerlendirmesi,
· Bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanarak değişime açık ve sürekli başarıya odaklı bir ekip oluşturulmasıdır

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies