Katılım Sigortacılığı İle Geleneksel Sigortacılığın Farkları

Katılım  Sigortası Geleneksel Sigorta
Karşılıklı dayanışma esaslıdır. Ticari faktörler esastır.
Katılımcılar arasında karşılıklı risk paylaşımı gerçekleşmektedir. Sigorta şirketine risk transfer devredilir.
Faaliyet sonucunda Risk Fonunun kazancı yine Risk Fonuna aittir. Faaliyet sonucu kazanç Şirket ve sermayedarlara aittir.
Yatırımlar Katılım Finans esaslarına göre değerlendirilir. Yatırımlar için kısıtlama bulunmaz.
Risk Fonu’nun sahibi katılımcılardır. Ancak katkı primleri yardımlaşma ve dayanışma amaçlı bağış niteliğindedir. Şirketin sahibi sermayedarlardır.
Danışma Komitesi tarafından onaylanmayan faaliyet alanları katılım sigortacılığı kapsamına dahil edilmez, bunlar için teminat sağlanmaz. Danışma Komitesi onayı aranmaz. 
Faaliyetler, mevcut yasal düzenlemelerde belirlenen esaslar yanı sıra Danışma Komitesi görüş ve denetimine tabidir. Faaliyetlerin denetimi sadece mevcut yasalar kapsamında gerçekleştirilir. 
Faaliyetlerden kaynaklanan olası zarar, Risk Fonu’nu yöneten Sigorta Şirketi tarafından geri alınmak kaydıyla Likidite İmkanı sağlanarak karşılanır.  Geleneksel Sigortacılık faaliyetinden kaynaklanan olası zarar sermayedarın sorumluluğundadır. 

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies