Konut ve İşyeri Sigortaları

1 . Konut poliçesinde verilen 10.000 TL eşya ilk ateş teminatı ne anlama gelmektedir?

Poliçe ile teminat altına alınan rizikolardan (deprem hariç) bir tanesinin meydana gelmesi sonucu riziko adresinde bulunan eşyalarda meydana gelen hasarlar için ödenecek azami tazminat tutarı poliçe ön yüzünde yer alan bedel (10.000 TL) ile sınırlıdır. Eksik veya aşkın sigorta uygulanmamaktadır. Kıymetli eşyalar (ziynet eşyası dahil) eşya bedelinin %15’i ile sınırlıdır.

2 . Ziraat özel konut poliçesinde eşya için sigorta bedeli belirlenirken nelere dikkat edilmeli?

Eşyaların sigorta bedeli, poliçenin yapıldığı tarihte yenilerinin tedarik edilmesi için ödenecek bedeldir. Eşya sigorta değerinin hesabında eskime, aşınma ve kullanımdan doğan bir indirim yapılmayacaktır. Bina için de teminat ödenirken sigorta değerinin hesabında eskime, aşınma ve  kullanımdan doğan bir indirim yapılmaz.

3 . Konut ve işyeri poliçelerinde bina yangın bedeline ne yazılması gerekir?

Sigortaya konu bina bedelinin tespitinde konut ve işyerlerinde arsa bedeli dikkate alınmaz. Sigortaya konu binanın inşaat maliyet bedeli üzerinden poliçe düzenlenmelidir. Kredi aşamasında ekspertiz yapıldıysa ekspertiz raporundaki “Sigortaya Esas Değer”in karşısındaki bedel dikkate alınabilir. Bina bedeli, DASK metrekare maliyet bedelinin altında olmamasına dikkat edilmelidir.

4 . Yazlık evlere eşya paket poliçesi düzenlenebilir mi?

Yazlık, kısa süreli kullanılan konutlar için eşya paket poliçesi düzenlenmemesi gerekmektedir. Ziraat özel konut poliçesi düzenlenmelidir.

5 . Yangın Sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?

Yangın Sigortası’na prim tutarı sigorta şirketlerince tarifeye konu teminatlar hariç (deprem, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör) serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Ev yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde prim tutarı sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına ve satın alınan teminatların kapsamına bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir.
Yangın Sigortası’nda yangına ek olarak verilen deprem ve yanardağ püskürmesi ile grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör dışındaki diğer ek teminatlarda (sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, taşıt çarpması, kara, deniz ve hava taşıtları, kötü niyetli hareketler) prim tutarı sigorta şirketlerince serbestçe belirlenmektedir. Yangın Sigortası’na deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde ise İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimat hükümleri uygulanır.

6 . Ev veya İşyeri Sigortası yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Ev veya İşyeri Sigortası yaparken sigortacılıkta kullanılan “bina değeri”nin ev veya işyerinin yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastetmektedir. Arsa bedeli dikkate alınmaz. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Bina maliyetini beyan edilirken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı veya risk görülmediği sürece, ev veya işyerine risk analizi yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan edilen rakam kullanılır. Ancak hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi vb. belge veya metotlara başvurabilir.

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies