Kredi Koruma Sigortası

Genel Bilgiler

Ziraat Bankası’ndan bireysel kredi kullanan kredi müşterilerimizin, beklenmedik durumlara karşı kredi ödemelerini güvence altına almasını sağlayan bir sigorta ürünüdür. İstem Dışı İşsizlik, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet, Kaza – Hastalık Sonucu Hastane Yatışları ve Kaza – Hastalık Sonucu İş Göremezlik gibi beklenmedik durumların gerçekleşmesi sonucunda 12 aya kadar kredi taksitleri Ziraat Sigorta tarafından, müşteri adına  Ziraat Bankası’na ödenmesi temin edilir.

Kimler poliçe yaptırabilir?

18 – 65 yaş arası sadece T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’den Bireysel Kredi kullanan SGK’lı (4a) çalışan kişiler için düzenlenmektedir. Devlet memurları, emekliler, çiftçiler ve ev hanımları için teminat verilemez. Kredi kullandırımı tamamlanan müşteriye en fazla 5 iş günü içerisinde Kredi Koruma Sigortası düzenlenmelidir.

Teminatlar

 • İstem Dışı İşsizlik
 • Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet
 • Kaza – Hastalık Sonucu İş Göremezlik
 • Hastane Gündelik Tazminat (HGT)

İstem Dışı İşsizlik

Sigortalının iş akdinin kendi isteği ve kusuru dışında feshedilmesi halinde, kredi borcunun işsizlik belgesi getirilen aylar için ve her bir işsizlik hadisesinde en fazla 6 ay, kredi süresi boyunca ise 12 ay süreyle Ziraat Sigorta tarafından kredi müşterisi adına T.C. Ziraat Bankası'na ödenmesini sağlar.

Sigortalının işsiz kalması durumunda tazminat ödenmesi için gereken ilk şart "İşsizlik Sigortası Kanunu" çerçevesinde aylık işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmasıdır. Bu ödeneğe hak kazanan sigortalılardan Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları gereğince işsizliğin gerçekleştiği tarihte aynı işverenle aynı işyerinde en az 180 gün çalışmış olanlar bu teminattan yararlanabilir.  Bu poliçe ancak sigortalının poliçe tanzim tarihinden önce geriye dönük 180 gün kesintisiz olarak aynı işyerinde aynı işveren ile SSK ( 4A ) hükümlerine göre çalışmış olması kaydıyla geçerli olacaktır. Bu koşulu sağlamayan kişilere sehven düzenlenmiş bir poliçe olsa dahi teminat geçerli olmayacağından durumu öğrendiğiniz andan itibaren sigorta şirketi/acenteye başvurunuz. Genel Şart hükümleri saklı kalmak kaydıyla yenileme poliçelerinde, teminat boşluğu olmayacak şekilde poliçenin yenilenmesi şartıyla poliçe başlangıç tarihinde aynı işyerinde aynı işveren ile 180 gün çalışma şartı aranmaz. Aksi halde poliçe başlangıç tarihinde aynı işyerinde aynı işveren ile 180 gün çalışma şartı devam etmektedir. Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 gün içinde gerçekleşen istem dışı işsizlikler için tazminat ödenmez. 90 günden sonra gerçekleşen istem dışı işsizliklerde ise teminata hak kazanmak için işsizlik tarihinden itibaren 30 günlük bekleme süresi içinde yeni bir iş bulamamış olmak gerekir. Hamilelik nedeniyle çalışmaya ara verilmesi poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçerli olan 90 gün muafiyet süresinden sayılmayacaktır. Yenileme poliçelerde, teminat boşluğu olmayacak şekilde poliçenin yenilenmesi şartıyla 90 gün muafiyet süresi uygulanmaz.

Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Maluliyet

 • Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içerisinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen teminat limitleri dâhilinde tazminat ödemesi yapılacaktır.
 • Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde sürekli sakatlığa maruz kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlık oranının belgelendirilmesi şartıyla sakatlık oranına göre poliçede belirtilen teminat limitleri dâhilinde tazminat ödemesi yapılacaktır.

Kaza– Hastalık Sonucu İş Göremezlik

Sigortalının kaza veya hastalık sonucu iş göremez duruma gelmesi ve devlet /üniversite hastanesi sağlık kurulu tarafından verilecek istirahat raporu ile belgelemesi halinde ilk 30 günü geçen raporlu olduğu her gün için, poliçede belirtilen teminat limitleri dâhilinde (bir poliçe döneminde en fazla 180 gün) tazminat ödemesi yapılacaktır. Poliçede belirtilen teminat limiti günlük ödenebilecek teminat tutarını ifade etmektedir.

Hastane Gündelik Tazminat (HGT)

Sigortalının kaza veya hastalık sonucu hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda, hastanede yatacağı ilk 7 günü aşan her gün için, poliçede belirtilen teminat limitleri dâhilinde (bir poliçe döneminde en fazla 180 gün) tazminat ödemesi yapılacaktır. Poliçede belirtilen teminat limiti günlük ödenebilecek teminat tutarını ifade etmektedir.

Teminat Kapsamına Girmeyen Haller:

 • Sigortalının sigorta başlangıç tarihinden önceki mevcut rahatsızlıkları ve mevcut maluliyetleri, doğuştan ileri gelen hastalık ve sakatlıkları, kalıtımsal hastalık ve sakatlıklar ile bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar nedeniyle yapılan hastane yatışları,
 • Organ sağlanması ya da donör olmak kaynaklı hastanede yatışlar,
 • AIDS, ARCS ve HIV virüsüne bağlı hastalıklar nedeniyle hastane yatışları,
 • Sigortalının alkol ve uyuşturucu maddeler tesiri altında bulunmasından ileri gelen her türlü hastalık ve kaza, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımına bağlı olarak gelişen her türlü hastalık ve komplikasyonları nedeniyle hastane yatışları,
 • Alternatif tıp yöntemleri (akupunktur, hipnoz, aromaterapi, nöral terapi v.b.) ve kaplıca kür merkezlerinden alınan tüm hizmetler kaynaklı yatış halleri,
 • Her türlü profesyonel ve/veya tehlikeli sporlar (dağcılık, paraşütcülük, havada yolculuk dışı uçuş, su altı sporları, ralli, motokros) ve bunlara ilişkin spor müsabakaları ile sürat ve mukavamet yarışları yapılması sırasında meydana gelen sakatlık ve yaralanmalara nedeniyle oluşan hastane yatışları,

tüm poliçe süresi boyunca teminat kapsamına girmez.

*Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu İçin Tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

1)Prim ve Ödeme Şekli Nasıldır?

Poliçenin primi alınan kredinin türüne ve aylık geri ödeme tutarına göre değişmektedir. Poliçe primi nakit veya kredi kartı ile peşin ödenebileceği gibi Ziraat Maximum kredi kartına blokajlı olarak peşin fiyatına 9 eşit taksit seçeneği ile de ödenebilecektir

2)Kredi Koruma Sigortası tüm bireysel kredi müşterilerine yapılabilir mi?

Kredi Koruma Sigortası, sadece sabit taksitli krediler için yaptırılabilecek olup, değişken taksitli krediler için Kredi Koruma Sigortası yapılamayacaktır.

3)Başka bankadan çekilen krediye Kredi Koruma Sigortası yapılabilir mi?

Hayır, sadece T.C. Ziraat Bankası’ndan bireysel kredi kullanan kredi müşterilerine Kredi Koruma Sigortası yapılmaktadır.

4)Kredi aylık geri ödeme tutarında üst teminat limiti nedir?

Konut Kredisinde en fazla aylık geri ödeme tutarı en 2.500 TL’ye kadar teminat verilirken diğer tüm bireysel kredilerde en fazla aylık 1.500 TL’ye kadar teminat verilmektedir.

5)Müşterinin T.C. Ziraat Bankası’ndan kullandığı birden fazla bireysel kredisi varsa her kredisi için ayrı ayrı poliçe satın alabilir mi?

Müşterinin birden fazla bireysel kredisinin olması durumunda müşterinin isteğine bağlı olarak konut ise; aylık ödemesi 2.500 TL, diğer bireysel kredi türleri ise; 1.500 TL’yi aşmayacak şekilde Kredi Koruma Sigorta poliçesi düzenlenebilecektir. Müşteri bankamızdan hem konut kredisi hem de diğer bireysel kredi türlerinden birini kullanmışsa en fazla aylık ödemesi 2.500 TL’ye kadar olan kısım için teminat verilmektedir.

6)Kredi Koruma Sigortası ne zaman yapılabilir?

T.C. Ziraat Bankası’ndan bireysel kredi kullanıldıktan sonra en geç 5 iş günü içinde kredi koruma sigortası yapılmaktadır.

Genel Şartlar;

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies