Likidite İmkanı Uygulamaları

Yürürlükteki yasal düzenlemede Likidite İmkânı olarak adlandırılan (Karz-ı Hasen / faiz içermeyen borç) uygulamada, öncelikle katılımcılara ait tazminat yükümlülükleri yanında diğer yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilebilmesine imkan sağlayan miktarda bakiye bulunmaması durumunda Ziraat Sigorta A.Ş. tarafından iade koşulları Danışma Komitesi tarafından belirlenmek üzere geçici süreli finansman imkânı sağlanacaktır. Şirketimiz tarafından yönetimi gerçekleştirilen ve katılımcılara ait risk fonuna kuruluşundan itibaren likidite imkânı sağlanmamıştır.

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies