Risk Fonunun Gelir ve Harcama Kalemleri

Gelir Kalemleri
Alınan Katkı Primi
Ödenen Tazminat Katılım Reasürans Payı
Alınan Komisyon Değişim
Yatırım Gelirleri (Net - Vergi ve Şirket Payı düşülmüş)
Diğer Teknik Gelirler
Harcama Kalemleri
Katılım Reasüransı Primi
Ödenen Tazminat (İade alınan tazminatlar düşülerek)
Ödenen Komisyon Değişim
Kazanılmamış Katkı Primi Karşılığındaki Değişim (Net)
Muallak Tazminat Karşılığındaki Değişim (Net)
Devam Eden Riskler Karşılığındaki Değişim (Net)
Vekalet Ücreti Değişim
Vergi ve Yasal Yükümlülükler
Diğer Teknik ve İdari Giderler

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies