Seyahat Sağlık Sigortaları

1 . Yurt dışı seyahati sırasında ani olarak hastalanırsam ne yapmalıyım?

Bu durumda sigortalı, herhangi bir girişimde bulunmadan Ziraat Assistance' ı arayarak :

  • Adını ve soyadını, poliçe numarasını ve geçerlilik tarihini
  • Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını
  • Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir

Bu bilgiler doğrultusunda Ziraat Assistance sigortalıyı yönlendirecektir.

Poliçedeki teminatların yürürlüğe girmesi için öncelikle Ziraat Assistance'ın aranması ve ön onay alınması zorunludur. Ancak, acil tıbbi nedenlerle ön onay alınamamış ise mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 5 gün içinde alınan hizmetler ile ilgili bilgi Ziraat Assistance'a bildirilmelidir.

2 . Ziraat Assistance'ın aranamadığı acil durumlarda oluşan tedavi masraflarını talep etmek için ne yapılmalıdır?

Tıbbi tedavi teminatı kapsamına giren harcamaların değerlendirilebilmesi için tüm gerekli belgelerin Ziraat Assistance'a iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler; hastane raporu, reçeteler, ilaç kupürleri, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar ve tazminat talebinin türüne göre Ziraat Assistance'ın isteyeceği diğer belgelerdir.

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies