Katılım Sigortacılığı Uygulanan Branşlar

Şirketimiz Katılım Sigortacılığı faaliyetlerini T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen ruhsatlar çerçevesinde sürdürmekte olup, bu kapsamda; yangın ve doğal afetler (DASK hariç), finansal kayıplar, kaza, nakliyat, su araçları, raylı araçlar, kara araçları sorumluluk, kara araçları, genel sorumluluk, genel zararlar (Tarsim hariç), hava araçları, hava araçları sorumluluk, su araçları sorumluluk, kredi, hukuksal koruma, hastalık/sağlık, destek branşındaki ürünlerini müşterilerin hizmetine sunmaktadır.