Tarihçe

Ziraat Sigorta A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşu, 15 Mayıs 2009 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen Şirket, 31 Aralık 2009 tarihinde hayat dışı branşların tamamında ruhsat almış ve 1 Ocak 2010 tarihinde sigortacılık hizmetleri sunmaya başlamıştır.

Sektördeki ilk faaliyet yılını net kâr ile tamamlayan Ziraat Sigorta, mali kârın yanı sıra teknik kâr kaydetme başarısını da ortaya koymuş, piyasaya güçlü ve iddialı bir giriş yapmıştır. İlerleyen yıllarda başarısını devam ettiren Ziraat Sigorta kârlılığını sürdürmüş ve güçlü bir performans kaydederek faaliyetinin 6. yılında hayatdışı sigorta şirketleri arasında ilk 10 şirket arasında yeralma başarısını göstermiş, Bankasürans üretiminde ise sektör liderliğini devam ettirmiştir.