Yıllar İtibarıyla Teknik ve Mali Katılım Sigortacılığı İstatistikleri

2018 2019
Katkı Primi Üretimi 12.079.546 25.936.537
Katılım Sigortası Poliçe Adeti 24.515 30.224