Yıllar itibariyle Vekalet / Mudarebe Ücretleri

Şirketimiz Danışma Komitesi onayı doğrultusunda 2015-2017 yıllarında vekalet ücretini katılım sigortacılığı ürünlerinin satışına aracılık eden acente komisyonları (ücretleri) dahil olarak belirlemiştir. Ancak 2018 yılından itibaren Danışma Komitesi onayı doğrultusunda acente komisyonları (ücretleri) Risk Fonundan karşılanmak kaydı ile vekalet ücretini %15 olarak belirlemiştir.

VEKÂLET ÜCRETİ ORANI YATIRIM GELİRLERİ PAYLAŞIM ORANI
2015 (*) 35% 20%
2016 (*) 35% 20%
2017 (*) 35% 20%
2018 15% 20%
2019 15% 20%
(*) 2015, 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan vekalet ücretlerine acente komisyonları (ücret) dahildir.