Leasing All Risk Sigortası

Genel Bilgiler

Bu sigorta ile sigortalanan, Leasıng'e konu makine ve ekipmanın Leasıng Sözleşmesi kapsamındaki kıymetlerde ani ve beklenmedik bir kaza sonucunda meydana gelebilecek hasarları poliçe üzerinde yer alan sigorta bedeline kadar teminat altına alır.

 

Zorunlu Teminatlar

 • Makine kırılması teminatları,
 • Elektronik cihaz sigortası teminatları,
 • Yangın,
 • Hırsızlık ,
 • Deprem,
 • GLKHHKNH-T,
 • Müteharrik makineler geniş kasko teminatı,
 • Fiziki infilak,
 • Seyyar taşınabilir cihazlar,
 • Hava taşıtları çarpması,
 • Dahili su ,duman ,
 • Kar ağırlığı

Genel Şartlar


Bilgilendirme formu için tıklayınız.

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies