Trafik Sigortası - Ekstra Koruma Paketi

Genel Bilgiler

Kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verilen zararları teminat altına almaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür.

Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

Ek Teminatlar

 • Araç yardım hizmeti
  • Aracın çekilmesi
  • Aracın vinç ile kurtarılması
  • Oto kapı kilit hizmeti
  • Lastik değiştirilmesi hizmeti
  • Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi
  • Araç bilgi hattı
  • Acil mesajların iletilmesi

İsteğe Bağlı Teminatlar

 • Ferdi Kaza
 • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
 • Hukuksal koruma

Genel Şartlar

Ziraat Trafik Yardım ve Asistans Hizmeti Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Bilgilendirme Formu İçin Tıklayınız.

Anlaşmalı Servisler
Ziraat Sigorta A.Ş.
Anlaşmalı Sağlık Kurumları
Ziraat Sigorta A.Ş.
Formlar
Ziraat Sigorta A.Ş.
Müşteri İletişim Hattı

Ziraat Sigorta'dan Yenilikler

D-CAT Technologies